Kurs

FÖR DIG SOM LEDARE, MEDARBETARE, TRÄNARE, BARA DU!

Vill du vidareutvecklas och önskar uppnå något; hos dig, inom gruppen, företaget eller organisationen

 

I samtliga kurser kommer du ta del av och bli tränad i kommunikationsnycklar som hjälper dig direkt i din vardag. Pedagogiken är upplevelsebaserad där det ingår mycket träning och stor variation på aktiviteter, helt enkelt Levande Kommunikation.

Personlig coaching mellan kurstillfällena kan ge ökad medvetenhet, sortering och implementering.

Längden på kurserna varierar.

Kurserna skräddarsys med fördel!

 

 

Coachande ledarskap

"Kommunikation, värdestyrt, ledarskap"
"Att leda andra bra, är att leda sig själv bäst!"

Hur kan du navigera dig själv som ledare och hur kan du navigera individen och gruppen utifrån där den befinner sig?

En kurs där du får ta del av och tränas i ett antal kommunikationsnycklar.

Ur innehållet

  • Personligt ledarskap. Hur leder jag, vad står jag för, vad vill jag, vem är jag?
  • Hur kan du som ledare skapa förutsättningar för att medarbetare ges möjlighet till sin fulla potential i en tillåtande och hälsosam kultur?
  • Hur leder du mot gemensamma mål?
  • Hur möter du utmaningar och hur hanterar du konflikter?
  • Hur tar du höjd för perspektiv med egen filtrering för självinsikt och ständigt lärande?

    ...och så får du träna på coachande förhållningssätt.


 

Finn din egen GPS

En utbildning för Dig - Den hållbara och effektiva människan

Kommunikation och förändring för att få ut mer av dig själv och din omgivning.

Ur innehållet
Hur du hittar din egen kraft och motivation till det du önskar uppnå.

Hur du och tillsammans med andra kan bidra till ökad glädje, effektivitet och hållbarhet.

Hur du blir medveten om din situation ur nya perspektiv?


Du tar del av konkreta tips, direkt användbara i vardagens utmaningar. Kursen är på två dagar och har ett upplägg med stor variation på aktiviteter med upplevelsebaserad träning. Allt för en hållbar kompetens i dig.

 

 

 


Sorterad feedback för bättre resultat


En del påstår att feedback är ohälsosamt. Ja, när den blir osorterad och kränkande är den förödande. Här får du lära dig att ge sorterad feedback som blir hälsosamt för utveckling!

Feedback är något många säger att de vill bli bättre på. Med några sorteringar att ha uppmärksamhet på kan klimatet bli bättre och resultatet öka. Du kommer att lära dig att ge feedback på ett sorterat sätt på tre olika plan. Med små justeringar kommer du få ökat resultat.

Är det du som vill ge feedback för att vilja hjälpa och önskar mottagaren ta emot? Hur gör du det med en god intention utan att kränka? Är feedbacken relevant och när är det rätt timing?

Dessutom får du insikt i hur du själv kan ta höjd för perspektiv, filtrering och ge dig själv feedback för ständigt lärande.