Pedagogiskt upplägg

Upplevelsebaserad pedagogik med mycket träning genomsyrar mina processer och kurser.

Jag jobbar mest på uppdrag där jag skräddarsyr dina behov och det du önskar uppnå i din organisation, företag, grupp, lag, team, parrelation eller hos dig som individ. Ibland kan det vara tydligt vad du vill och andra gånger vet du inte. Detta inom olika branscher; företaget, landstinget, kommunen, idrotten och skolan.

Med min samlade erfarenhet och kompetens som kommunikolog, hjälper jag till att identifiera nyckelfaktorer, som fungerar och vilka som är i obalans och genomför förändringsarbete utifrån det med bärande resultat.

Jag väljer olika aktiviteter att genomföras för att uppnå intentionen. Och intentionen beskrivs i tillstånd. Det pedagogiska upplägget har stor variation och du kommer genomgå mycket upplevelsebaserad träning. Föreläsning, övningar, rollspel, filminslag, diskussion, reflektion mm varvas. Ibland används även naturen som arena. I alla lägen uppmuntras "träning"! Målet är att förändringen implementeras i var och ens individuella system. 

För att förändringsprocessen ska bli framgångsrik och leda dit som önskas och bli hållbar över tid är det en förutsättning att viljan finns. Inledande förankring och förtroende är en viktig del av det. Under vägens gång kan processen ta en annan riktning och då gör vi en ny nulägesanalys och tar processen vidare utifrån det. Du kommer upptäcka att det inte är någon ny eller gammal metod, däremot det bästa ur modellerna och ett upplägg och genomförande med stor flexibilitet och precision.

Mottot är att få så många som möjligt att må gott och vara i balans i en sund kultur: chefer, ledare, medarbetare, tränare, adepter, familjen eller bara du. Då ges det förutsättningar för att uppnå önskat läge med resultat och effektivitet. Dessutom hållbarhet och vitalitet.

 

Processen i vägledningsarbetet

  • Vad önskas uppnå hos dig, inom gruppen och/eller i företaget/organisationen? Kanske du vet eller inte vet och inget är rätt eller fel. 
  • Kartläggning av utgångsläget och analys!
  • Val av aktiviteter med flexibilitet och precision.
  • Träning och implementering som leder till hållbar förändring.
  • Under vägens gång kan processen ta en annan riktning och då går vi vidare utifrån det.
  • Med van hand lotsar jag dig/gruppen/organisationen genom processen.

 

 

 "Med generositet och samverkan blir vi bättre!" 
Marita

 

"Det går att leda en häst fram till vattnet
men inte att dricka åt den"
Okänd

 

Tips!
Coaching mellan träffarna kan generera
än större medvetenhet och sortering
för ökad implementering i systemet.