Utbildning i Kommunikologi©

Välkommen till utbildning i Kommunikologi!

 Lär dig nyckelfaktorer i kommunikation och förändringsprocesser!

Botaniken har Linnés familjeindelning av växter och matematiken har sitt tal- och symbolsystem. Musiken har ett notsystem som gör det möjligt för musiker världen över att förstå, beskriva och utöva musik på tvärs över tradition och kultur. Inom beteendevetenskap och socialvetenskap har det saknats ett liknande samlat förståelsesystem som fungerar på tvärs av de många olika disciplinerna som finns. Med metadisciplinen Kommunikologi finns det nu ett sådant gemensamt "notsystem" för kommunikation och förändringsprocesser.

Kommunikationens "notsystem", sådant det framställs inom metadisciplinen Kommunikologi, är en sammanfattning till nyckelfaktorer i kommunikation och förändring. Dessa nyckelfaktorer är klassificerade och utgör gemensam förståelse, språk och verktyg för alla som jobbar med människor.

 Bygg broar för samarbete!

Utbildning i Kommunikologi möjliggör ett precist, flexibelt och effektivt förändrings- och utvecklingsarbete inom och mellan människor. Den tvärdisciplinära metakompetensen© blir ett verktyg för samarbete och "bygger broar" mellan enskilda discipliner, områden, branscher och människor.

Utbildningen ger möjlighet till en användbar och brukbar kompetens i att:

  • Differentiera, utföra och evaluera förändringsarbete i olika sammanhang och nivåer.
  • Upptäcka fenomen och processer som ligger bakom olika begrepp och översätta mellan olika fackspråk.
  • Utföra och bidra till utveckling inom och mellan olika yrkesgrupper och ämnesområden.

 Målgrupp

I utbildningen är kunskap organiserad och tillgängliggjord för människor både i och utanför akademiska miljöer. Utbildningen kan genomföras av "alla", oavsett bakgrund, utbildning och yrkeserfarenhet. Den kan genomföras som en grundutbildning, fortbildning eller som vidareutbildning.

 Utbildningens uppbyggnad

Utbildningen är uppdelad i moduler och varje modul pågår i fem dagar. Det utbildas på tre nivåer som bygger på varandra.

  • Basic level består av fyra träningsmoduler; modul l, ll, lll och lV.
  • Intermediate level består av basic level och ytterligare två moduler; Filter och PED.
  • Advanced level består av intermediate level och ytterligare minst fyra moduler; produktutveckling, kvalitetssäkring samt minst två självvalda moduler. 

Du väljer själv ditt studietempo. Från och med 2018 krävs minst tio moduler för möjlighet till certifiering.

  

 

 Pedagogiskt upplägg

För att ge förutsättning till ett effektivt lärande så varieras de pedagogiska aktivitetsramarna under utbildningen. Några exempel är föreläsningar, demonstrationer, filminslag, filtrering (analys), träning under vägledning, erfarenhetsutbyte, reflektion, överföring av kunskap/kompetens.

Programmet är designat så att egenutveckling, samarbetsträning och ledarutveckling är en kontinuerlig process under utbildningen, såväl som självevaluering under handledning. 

 

Vi erbjuder utbildning på Basic och Intermediate level. Vårt program är kompatibelt med utbildningsprogram på flera orter i Europa, som kvalitetssäkras vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi.

Läs mer; http://www.kommunikologi.no/kommunikologi.html

 

 

Program 2020

Plats;
Öijared Resort, Floda

Modul 1
 25-29 mars 
 19-23 augusti 

Nytt!
22-26 januari
20-24 maj
Jessheim i Norge

Modul 2
 24-28 juni 
 9-13 december 

Modul 3
 22-26 april 
 14-18 oktober 

Modul 4
 9-13 september

Modul Filter
 13-17 maj

Modul PED
 18-22 november 

Pris,modul:
6800 kr per modul.
Vid samtidig bokning av två eller fler moduler: 5 900 kr per modul.
Pris per modul är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Pris, hotellboende med helpension: 
Del i dubbelrum: 920 kr per person och natt.
Enkelrum: 1 520 kr per natt.
Vid bokning av fler än 1 natt i enkelrum:         1 415 kr per person och natt.

 

Marita Skogum och Lena Karlsson Anmäl dig till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Utbildare;
Marita Skogum
070-942 34 56
Lena Karlsson 
070-365 85 89 

Introduktion om utbildningen