Organisation

När det är som bäst, hur är det då i Ditt Företag/Organisation?

 

Varför lyckas vissa bättre med att få andra att förstå vad som behövs för att lyckas?
När du öppnar dörren till jobbet, vilka tillstånd har du med dig in och vilka möts du av?
"Det sitter i väggarna" är ett uttryck. Vad sitter där? Ger det möjligheter eller hinder?

Att få alla medarbetare att jobba i en gemensam riktning i en sund kultur, med önskade tillstånd för resultat och hållbarhet, är något de flesta chefer vill uppnå. Högpresterande team har detta och fortsätter medvetet att arbeta med ett klimat som skapar och bibehåller önskade tillstånd hos medarbetarna. Att veta var man befinner sig är en förutsättning för att veta vart man är på väg.

När värdegrund, intentioner och beteenden är i samspel, kongruens, blir det flow. En god och levande kommunikation genom alla led; till sig själv, medarbetare, gruppen och chefen är en förutsättning. Att ta vara på människors olikheter och mångfald blir till en styrka och lärande. Finns dessutom sorterad feedback på plats kan människor lära och växa till vinning för sig själva och hela organisationen. Och när en röd tråd genomsyrar verksamheten blir det fint flyt och effektivitet.

Mottot är att få så många som möjligt att må gott i en sund kultur; chefer, ledare, medarbetare och adepter. Då blir det effektivitet och resultat med ekologi, vitalitet och hållbarhet över tid.

Sortering och utvecklingsarbete genomförs genom processledning, utbildning, implementering och coachning.