Grupp

Genom god laganda i en sund kultur skapas förutsättningar ...

 

Ja, vi har väl alla suttit i den där båten där några ror åt ett håll och några åt ett annat. Någon kanske inte ror alls. Någon vet precis vad som gäller medan någon annan inte har en aning om vad vi ens sysslar med. Du kanske känner igen dig, frågan är var du skall börja ...

I alla grupper finns det olika kulturer. Men vilka är det som styr? Och är de styrande kulturerna bärande? Det är här den Levande Kommunikationen kommer in. 

För att nå en god laganda på just din spelplan hjälper jag till med sortering och utvecklingsarbete genom processledning, teambuildning, utbildning och coachning.

Målgruppen kan vara ledningsgruppen, styrelsen, avdelningen, arbetsgruppen, teamet, laget, klassen, tränarteamet eller paret.

 

Exempel på utgångsläge;

  • Intention, värdegrund, beteenden - samspelar delarna, är det kongruens?
  • Människors olikheter och mångfald, begränsning eller utveckling?
  • Hur mår lagmedlemmarna och hur är den psykosociala balansen?
  • Gruppdynamiken, hur fungerar samverkan och samspelet på spelplanen?
  • Förhållningssätt och regler, efterlevs de?
  • Används energin på det som föder och utvecklar?
  • Hur fungerar kommunikationen vid goda tillstånd och när konflikter uppstår?
  • Prestation- eller resultatfokus, vart går uppmärksamheten?
  • Hur blir vi tillsammans bättre genom god feedback?
  • Hur kan laget bli, om möjligt, än bättre genom utveckling av ledarskapet och medarbetarna?