Individ

Individuell sortering kan vara pusselbiten som gör att allt faller på plats.

Det kan finnas många olika skäl till att vilja göra förändring. Vill du ta ansvar för din egen framgång behövs en tro och vilja till något mer eller annat. 

Min erfarenhet är att när människor är i balans går allt annat så mycket smidigare. Frågor som vem du är, vad du vill och vad du tror på får du stöd i att ta fram för ökad självinsikt. Jag är övertygad om att svaren och drivkraften finns hos dig och att ett hållbart förändringsarbete börjar just hos dig själv. Du får tillgång till enkla och användbara nycklar för hjälp till självhjälp.

Du kan vara chefen/ledaren, medarbetaren, idrottaren, tränaren, ja bara Du - för att uppnå bättre ledarskap, kommunikation, relation, hälsa, bättre balans i livet, frigöra potential, hantera stress och nå dina mål etc. Eller önskar du uppnå något annat och vet inte vad.

 

Neuromotorisk stimulering

Vid individuell sortering förekommer ofta neuromotorisk stimulering som en aktivitet. Syftet med neuromotorisk stimulering är att bidra till att hela du ska fungera så optimalt som möjligt. Det kan liknas med massage i ett mycket långsamt tempo, en skillnad är att du har kläder på dig.

Kroppen består av många olika system som alla har sin funktion och rytm. När varje system fungerar var för sig och i samspel med varandra är systemet i balans. Det neuromotoriska underlaget stimuleras av långsamma rörelser och består av balans mellan den inre och yttre muskulaturen, balans mellan hjärnans delar och nervsystemets kvalitet.

De som upplever någon form av obalans i sitt system får ofta fina resultat av neuromotorisk stimulering.  

 

 

 

 

"Led dig själv bäst
för att leda någon annan bra!"