Några har sagt

Individ

”Marita har förmågan att lyssna, skapa förtroende och lotsa vidare till förändring.  Idag lever jag livet utifrån mina egna val, på riktigt. 
Jag vet hur jag kan skapa balans, hämta kraft och energi  och vara fri från värk.
Maritas vägledning, med en genuin sannhet, i tron på mig som individ och min drivkraft har varit avgörande för min framgång.
Ett bevis på en stor kompetens präglat av samarbete och generositet.”

Lena Karlsson


Grupp

"Det jag verkligen uppskattade med ledarskapsprocessen var att den var skräddarsydd på riktigt. Marita lade stor vikt vid att lära känna vår verksamhet samt var och en av oss. Vi gavs möjlighet att lära känna varandra i vårt ledarteam på ett djupare plan. Vi fick utveckling på individ- och gruppnivå.
Den egna utvecklingen är, som jag ser det, den avgörande faktorn för att växa i ledarskapet. Det handlar om att kunna leda sig själv för att leda andra. Det fick vi verkligen träna på och finns med oss långt efter processens slut.”

Helena Tranquist
Verksamhetschef
IF Friskis&Svettis Örebro 


Organisation

”Med sin samlade kompetens och förmåga till snabb analys har Marita hjälpt oss att skapa en helhetssyn över verksamheten , samt gett oss idéer kring strategier för utveckling. Hon har lyft på stenar som bidragit till insikt i ett vidare perspektiv.
Marita har förmåga att se både bredd och topp där båda är viktiga på arenan. Hon har öppnat dörrar för ökad kommunikation och samverkan vilket är en förutsättning för att utvecklas i en gemensam riktning.” 

Karin Karlsson
Verksamhetschef
SISU Idrottsutbildarna/Riksidrottsförbundet